Behandeling

Op het gebied van psychotherapie ben ik in twee richtingen gespecialiseerd. Als eerste heb ik mij gespecialiseerd in verschillende psychodynamische behandelkaders zoals de Transactionele Analyse, Mentalisation Based Treatment en de Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Dit betekent dat ik vanuit verschillende dynamische referentiekaders in staat ben om complexe (persoonlijkheids-)problematiek te begrijpen en deze op een heldere en effectieve manier kan behandelen. Ik heb de volledige core-group opleiding tot ISTDP-therapeut doorlopen. Hiernaast heb ik ook de volledige opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT© gevolgd en heb ik meer dan tien jaar ervaring in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek met Schematherapie. In de individuele behandelingen maak ik vooral gebruik van ISTDP, zie hieronder voor meer uitleg over deze vorm van behandeling.

Deze behandelervaring heb ik opgedaan in een klinische setting (opname), verschillende deeltijdsettings en tevens in de individuele ambulante setting van mijn eigen praktijk. Dit betekent dat ik ervaring heb in het behandelen van het volledige spectrum van problematiek; van licht tot zeer ernstig. Dit laatste natuurlijk altijd in combinatie met een goed multidisciplinair team. 

Op dit moment ben ik volledig werkzaam in mijn eigen psychotherapiepraktijk, in een samenwerkingsverband met klinisch psychologen – psychotherapeuten. In de afgelopen vier jaar ben ik mij gaan specialiseren in psychotherapie bij personen waarbij (een vermoeden van) hoogbegaafdheid speelt. Psychotherapie bij hoogbegaafdheid vraagt een specialistische expertise om te kunnen voldoen aan de specifieke eigenschappen, eisen en noden van de hoogbegaafde. De meeste psychotherapie-richtingen zoals deze in Nederland aanwezig zijn, zijn vaak niet (goed) ingericht om van toepassing te zijn bij de hoogbegaafde en vragen een aanpassing. In mijn psychotherapiepraktijk pas ik mijn behandelingen aan aan de persoon en het specifieke hoogbegaafde-profiel. Het kunnen ervaren van veiligheid, werkelijke interesse op niveau, mogelijkheid tot sparren en ‘moeilijk mogen doen’ zijn hierin belangrijke basisvoorwaarden. Wil je je aanmelden voor behandeling, kijk dan op www.psybreda.com.

De behandelvorm waar ik in mijn werk (ook met hoogbegaafden) het meest gebruik van maak is de ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Hiernaast biedt de Theorie van de Positieve Desintegratie ook veel aanknopingspunten voor begeleiding. Beide worden hieronder uitgelegd. 

Wat is ISTDP?

ISTDP is een specialistische vorm van psychotherapie op psychodynamische grondslag. In een ISTDP behandeling leer je op welke wijzen je wegvlucht van je werkelijke gevoelens en leer je omgaan met de angsten die opkomen als je deze werkelijke gevoelens onder ogen komt. In plaats van vermijden en vluchten word je uitgenodigd om stil te staan bij je angsten en deze te leren gebruiken als hulpmiddel om naar je gevoelens te kunnen kijken. Het afwijzen van de eigen gevoelens is iets dat we al heel vroeg kunnen leren tijdens het opgroeien, dit afwijzen kan – wanneer dat intensief is gebeurd – aanleiding geven tot veel problemen in de volwassenheid waardoor de eigen belevingswereld niet alleen afgestraft en veroordeeld wordt maar je er ook volledig van vervreemd kan raken. Bij het volgen van deze behandeling is het daarom van groot belang dat je leert begrijpen hoe dit in je leven ontstaan is en begrepen kan worden. Hierbij zullen kleinere en grotere pijnlijke ervaringen in het verleden opnieuw aandacht krijgen om in het hier en nu wel de kans te krijgen om verwerkt te worden.

ISTDP kent een duidelijk en goed beschreven behandelprotocol (Central Dynamic Sequence). Inmiddels wordt deze methode in Amerika, Canada, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Italië, Duitsland, Zwitserland, Polen en Nederland toegepast en onderwezen. De (kosten-)effectiviteit van deze vorm van behandeling is uitgebreid onderzocht en bewezen in meerdere wetenschappelijke onderzoeken.

In Nederland  zijn momenteel ongeveer 35 opgeleide ISTDP-therapeuten. De Nederlandse opleiding wordt erkend door de internationale organisatie IEDTA. Het Nederlandse register is ondergebracht bij de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie). Op www.istdp-nederland.nl vind je meer informatie over deze vorm van behandelen. Ook op de internationale website van de IEDTA, de website van de VKDP en op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) vind je meer informatie. 

Wat is de Theorie van de Positieve Desintegratie?

Deze theorie is ontwikkeld door Kazimierz Dąbrowski en gaat er van uit hoe persoonlijkheid zich gedurende het leven kan ontwikkelen in vijf niveau’s. Centraal staat dat een gevoelig zenuwstelsel en andere aangeboren eigenschappen van een individu in wisselwerking met diens sociale omgeving kunnen leiden tot gevoelens van ‘anders zijn’, of zelfs tot existentiële angsten, burn-out, depressies en andere psychoneurosen. Volgens Dąbrowski is dit vaak echter geen teken van geestesziekte, maar juist van een hoog ontwikkelingspotentieel. Innerlijke conflicten kunnen leiden tot het afleggen van lagere orde structuren en het uiteindelijk georganiseerd inzetten van hogere orde structuren in zichzelf langs voor het individu belangrijke waarden. Volgens de Theorie van Positieve Desintegratie wordt ontwikkeling gedreven door een aangeboren ontwikkelingsinstinct. In hoeverre dit daadwerkelijk leidt tot ontwikkeling is afhankelijk van drie factoren. Dąbrowski noemt aanleg ‘de eerste factor’, sociale omgeving ‘de tweede factor’, en autonome krachten ‘de derde factor’.