Behandeling

Op het gebied van psychotherapie ben ik in twee richtingen gespecialiseerd. Als eerste heb ik mij gespecialiseerd in verschillende psychodynamische behandelkaders zoals de Transactionele Analyse en de Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Dit betekent dat ik vanuit verschillende dynamische referentiekaders in staat ben om complexe (persoonlijkheids-)problematiek te begrijpen en deze op een heldere en effectieve manier kan behandelen. Ik heb de volledige core-group opleiding tot ISTDP-therapeut doorlopen. Hiernaast heb ik ook de volledige opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT© gevolgd en heb ik meer dan tien jaar ervaring in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek met Schematherapie. In de individuele behandelingen maak ik vooral gebruik van ISTDP, zie hieronder voor meer uitleg over deze vorm van behandeling.

Deze behandelervaring heb ik opgedaan in een klinische setting (opname), verschillende deeltijdsettings en tevens in de individuele ambulante setting van mijn eigen praktijk. Dit betekent dat ik ervaring heb in het behandelen van het volledige spectrum van problematiek; van licht tot zeer ernstig. Dit laatste natuurlijk altijd in combinatie met een goed multidisciplinair team. 

Op dit moment ben ik volledig werkzaam in mijn eigen psychotherapiepraktijk, in een samenwerkingsverband met klinisch psychologen – psychotherapeuten. In de afgelopen vier jaar ben ik mij gaan specialiseren in psychotherapie bij personen waarbij (een vermoeden van) hoogbegaafdheid speelt. Psychotherapie bij hoogbegaafdheid vraagt een specialistische expertise om te kunnen voldoen aan de specifieke eigenschappen, eisen en noden van de hoogbegaafde. De meeste psychotherapie-richtingen zoals deze in Nederland aanwezig zijn, zijn vaak niet (goed) ingericht om van toepassing te zijn bij de hoogbegaafde en vragen een aanpassing. In mijn psychotherapiepraktijk pas ik mijn behandelingen aan aan de persoon en het specifieke hoogbegaafde-profiel. Het kunnen ervaren van veiligheid, werkelijke interesse op niveau, mogelijkheid tot sparren en ‘moeilijk mogen doen’ zijn hierin belangrijke basisvoorwaarden. Wil je je aanmelden voor behandeling, kijk dan eerst op www.psybreda.com.

De behandelvorm waar ik in mijn werk (ook met hoogbegaafden) het meest gebruik van maak is de ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Hiernaast biedt de Theorie van de Positieve Desintegratie ook veel aanknopingspunten voor begeleiding. Beide worden hieronder uitgelegd. 

Wat is ISTDP?

ISTDP is een specialistische vorm van psychotherapie op psychodynamische grondslag. In een ISTDP behandeling leer je op welke wijzen je wegvlucht van je werkelijke gevoelens en leer je omgaan met de angsten die opkomen als je deze werkelijke gevoelens onder ogen komt. In plaats van vermijden en vluchten word je uitgenodigd om stil te staan bij je angsten en deze te leren gebruiken als hulpmiddel om naar je gevoelens te kunnen kijken. Het afwijzen van de eigen gevoelens is iets dat we al heel vroeg kunnen leren tijdens het opgroeien, dit afwijzen kan – wanneer dat intensief is gebeurd – aanleiding geven tot veel problemen in de volwassenheid waardoor de eigen belevingswereld niet alleen afgestraft en veroordeeld wordt maar je er ook volledig van vervreemd kan raken. Bij het volgen van deze behandeling is het daarom van groot belang dat je leert begrijpen hoe dit in je leven ontstaan is en begrepen kan worden. Hierbij zullen kleinere en grotere pijnlijke ervaringen in het verleden opnieuw aandacht krijgen om in het hier en nu wel de kans te krijgen om verwerkt te worden.

ISTDP kent een duidelijk en goed beschreven behandelprotocol (Central Dynamic Sequence). Inmiddels wordt deze methode in Amerika, Canada, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Italië, Duitsland, Zwitserland, Polen en Nederland toegepast en onderwezen. De (kosten-)effectiviteit van deze vorm van behandeling is uitgebreid onderzocht en bewezen in meerdere wetenschappelijke onderzoeken.

In Nederland  zijn momenteel ongeveer 35 opgeleide ISTDP-therapeuten. De Nederlandse opleiding wordt erkend door de internationale organisatie IEDTA. Het Nederlandse register is ondergebracht bij de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie). Op www.istdp-nederland.nl vind je meer informatie over deze vorm van behandelen. Ook op de internationale website van de IEDTA, de website van de VKDP en op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) vind je meer informatie. 

Wat is de Theorie van de Positieve Desintegratie?

De Theorie van Positieve Desintegratie, ontwikkeld door de Poolse psycholoog en filosoof Kazimierz Dąbrowski, biedt een diepgaand begrip van persoonlijke ontwikkeling en groei in de context van psychotherapie. Deze theorie stelt dat psychische crisis en conflicten niet altijd negatief zijn, maar eerder een kans bieden voor zelfontdekking en hogere niveaus van functioneren.

Kernpunten van de Theorie van Positieve Desintegratie:

Niveaus van Ontwikkeling: Dąbrowski onderscheidt vijf niveaus van ontwikkeling, variërend van primitief tot hoogst ontwikkeld. Mensen beginnen op lagere niveaus en hebben de potentie om te evolueren naar hogere niveaus van bewustzijn en morele complexiteit.

Positieve Desintegratie: Dąbrowski stelt dat persoonlijke groei vaak begint met een periode van crisis en innerlijke conflicten, wat hij ‘positieve desintegratie’ noemt. Dit is een proces waarin bestaande waarden, overtuigingen en identiteiten worden uitgedaagd en uiteindelijk kunnen leiden tot een herstructurering van het zelf.

Overexcitabilities (Overprikkelbaarheden): Dąbrowski introduceert het concept van overprikkelbaarheden, waarbij individuen intensere emotionele, intellectuele, zintuiglijke, verbeeldings- en psychomotorische ervaringen kunnen hebben. Deze overprikkelbaarheden spelen een rol bij de ontwikkeling van persoonlijkheid en kunnen bijdragen aan de positieve desintegratie.

Zelfbewustzijn en Autonomie: De theorie benadrukt het belang van zelfbewustzijn en het vermogen om autonome keuzes te maken in lijn met persoonlijke waarden. Dit vereist het doorlopen van de desintegratieprocessen en het heroriënteren van het zelf naar meer ontwikkelde niveaus.

Therapeutische Toepassing: In de context van psychotherapie biedt de Theorie van Positieve Desintegratie een kader voor therapeuten om cliënten te begeleiden bij het navigeren door persoonlijke crises en conflicten. Het moedigt therapeuten aan om positieve desintegratie te zien als een kans voor groei en zelfontdekking, in plaats van louter pathologie.

Door de Theorie van Positieve Desintegratie toe te passen in de psychotherapiepraktijk, kunnen therapeuten cliënten helpen bij het omarmen van hun innerlijke conflicten en het vinden van betekenis in moeilijke ervaringen. Deze benadering bevordert persoonlijke ontwikkeling en groei op weg naar hogere niveaus van bewustzijn en morele volwassenheid.