Supervisie en Leertherapie

Naast behandeling heb ik ervaring met het geven van werkbegeleiding, supervisie en leertherapie aan basispsychologen, artsen in opleiding tot psychiater, gezondheidszorgpsychologen, klinisch-psychologen en psychotherapeuten in opleiding. Het kunnen bijdragen aan kennis, kunde en kunst van het behandelen van psychische problematiek is een groot voorrecht. De behandelkaders waar ik ervaring mee heb zijn: psychoanalytische psychotherapie, cognitieve en gedragstherapie en schematherapie. Ik ben erkend als Supervisor en Leertherapeut VGCT en ben geregistreerd als Leertherapeut en erkend Supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Van 2020 tot 2023 heb ik de opleiding voor ISTDP-therapeuten mede vorm gegeven. Voor individuele supervisie, leertherapie of supervisie in klein groepsverband kun je contact opnemen. Er kan een wachttijd gelden voor supervisie en leertherapie.

Ik heb ruime ervaring in supervisie en leertherapie bij collega’s waarbij (een vermoeden van) hoogbegaafdheid speelt. Als GZ-psycholoog, Psychotherapeut en/of Klinisch psycholoog gebruik je jezelf vaak als instrument in de behandeling. Hoogbegaafdheid heeft hierop invloed en het is dan ook vaak van belang om je eigen hoogbegaafdheid als hulpverlener goed te begrijpen om het in te kunnen zetten of om te weten wat hierin wel en niet helpend is in de behandeling van je cliënten. In een leertherapietraject of in een supervisietraject kunnen we stilstaan bij jouw ‘hardware-profiel’ en hoe dit in het contact met je cliënten een rol speelt. Mocht je hier meer over willen lezen, dan kun je het artikel van Jennifer Harvey Sallin lezen. 

Zie je wel eens cliënten in de GGZ waar hoogbegaafdheid bij speelt en je hebt vragen hierover, dan kun je ook terecht voor supervisie. Op 28 september 2023 heb ik een webinar gegeven over ‘behandeling van psychische klachten bij hoogbegaafdheid’ in samenwerking met het Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid. Het webinar is terug te kijken op de website van het kennisnetwerk. Hier kun je je ook aanmelden als hulpverlener met affiniteit in het behandelen van cliënten waar hoogbegaafdheid speelt.